MI Book Air

MI Book Air là dòng laptop đầu tiên của Xiaomi, đánh dấu bước đầu tham gia thị trường máy tính xách tay của Xiaomi. Không khó để nhận thấy hình mẫu chiếc laptop lý tưởng mà Xiaomi học theo đó chính Apple Macbook, cách làm này tương tự như trên smartphone. Giai đoạn đầu, Xiaomi sẽ học hỏi Apple…

Xem thêm