Tag: iPhone XS

Hướng dẫn khắc phục màn hình iPhone XS và XS Max không hoạt động

 

 Màn hình iPhone XS và XS Max thời gian gần đây sau khi nâng cấp lên iOS 12.2 beta 4 thì xảy ra tình trạng màn hình không hoạt động. Sau khi phân tích các thiết bị iPhone XS Max mà chúng tôi nhận sửa chữa thì gần như là hư hỏng phân cứng với…

Xem thêm