Top 10 Theme Miui Đẹp Ngây Ngất Cho Rom Miui V7, V8

Top 10 Theme MIUI

  1. 4D FIX

4D FIX

  1. IOS 10 PRO

IOS 10 PRO

  1. COLOR OS

COLOR OS

  1. Meta V8

Meta V8

  1. Theme SONY Xperia XA

Theme SONY Xperia XA

  1. Theme CUBES FIX V8

Theme CUBES FIX V8

  1. 3D beautiful flower VH

3D beautiful flower VH

  1. OCEAN fix v8

OCEAN fix v8

  1. Starry Night v8

Starry Night v8

  1. Theme Japanese style v8

Theme Japanese style v8

Để có thể cài được những theme này yêu cầu máy chạy Rom MIUI v7, V8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *